Ψηφιακές δεξιότητες

Το παρόν αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις ψηφιακές Δεξιότητες, το οποίο αποτελείται από τα 10 «νάνο» -ηλεκτρονικά ανοικτά διαθέσιμα μαθήματα που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η ψηφιακή ικανότητα συνεπάγεται την αυτοπεποίθηση και την κριτική χρήση της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πληροφοριών (ΤΠΕ) στην εργασία, την αναψυχή και την επικοινωνία.


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ


EMAIL / ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ