ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Αυτός ο ηλεκτρονικός οδηγός έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να τους παρέχει την απαραίτητη βοήθεια και συμβουλές για το πώς να προσφέρουν εκπαίδευση τύπου NOOCs σε άτομα χαμηλής εκπαίδευσης και χαμηλής ειδίκευσης. Θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων προκειμένου να ξεπεραστεί η προσωπική τους απομόνωση, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη για την επίτευξη βασικών δεξιοτήτων και να προετοιμαστούν για περαιτέρω δια βίου μάθηση.