ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Πέντε εταίροι από τέσσερες Ευρωπαϊκές Χώρες συνδυάζουν την εμπειρία τους στην εφαρμογή διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθόδων στην εκπαίδευση ενήλικων του προγράμματος ADU - NOOC. Ως ένα διακρατικό έργο, το ADU - NOOC δεν δίνει απλώς τη δυνατότητα διακρατικής ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των Εταίρων του προγράμματος αλλά και τη δυνατότητα διακρατικής ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των ωφελούμενων του προγράμματος και των οργανισμών ενδιαφέροντος.

NADE - Συντονιστής Έργου

H Εθνική Ένωση Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Λιθουανίας (NADE), συστάθηκε με σκοπό να προωθήσει την Κοινωνία της Πληροφορίας με την ανάπτυξη της Εξ ’Αποστάσεως Εκπαίδευσης και βελτιώνοντας την ποιότητα του εξοπλισμού τήλε- εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους του Λιθουανούς πολίτες, ανεξάρτητα του τόπου διαβίωσης τους. Επιπρόσθετα, διερευνά την περιφερειακή προσφορά και ζήτηση για σπουδές και μαθήματα ανά τομείς ειδίκευσης, την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

I & F Education and Development Ltd

Οργανισμός που εδρεύει στην Ιρλανδία και εργάζεται στο και από το Δουβλίνο για την εκπαιδευτική ανάπτυξη των ανθρώπων όλων των ηλικιών, ιδίως στους τομείς της εκμάθησης γλωσσών, του αθλητισμού και της προσωπικής ανάπτυξης, της νεολαίας και της επιχειρηματικότητας. Η εταιρία εμβαθύνει στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων με προσωπική καθοδήγηση και διδασκαλία και παρέχοντας στους ανθρώπους συνδέσεις με επιχειρήσεις.
Ο οργανισμός ενθαρρύνει νέες εταιρείες και πρωτοβουλίες και καλεί τους ανθρώπους να σκεφτούν δημιουργικά και θετικά σχετικά με τις καριέρες και το μέλλον τους.

EUROPEAN INNOVATION CENTRE

Το Eυρωπαϊκό Kέντρο Kαινοτομίας (EINC) ιδρύθηκε το 1996. Αποτελεί ένα Μη Kερδοσκοπικό Ίδρυμα Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης, στοχεύοντας στην υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών και της βιώσιμης ανάπτυξης, με την έναρξη και την εφαρμογή κοινωνικών καινοτομιών.

DEFOIN

Η DEFOIN διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη διαχείριση σχεδίων κατάρτισης, καθώς και ειδικές λύσεις προσαρμοσμένες στην ανάγκη σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης δια βίου και επαγγελματικής κατάρτισης για επιχειρήσεις καθώς και απασχολούμενους και ανέργους.

VILABS

Η ViLabs είναι ιδιωτική εταιρεία που δρα ως ιδιωτικό εργαστήριο ερευνάς και καινοτομίας καθώς και ως πόλος έλξης για νεοφυείς επιχειρήσεις. Η ViLabs παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης και συμβουλευτικής σε εθνικές αλλά και σε διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς, αξιοποιώντας ένα μοναδικό συνδυασμό από πνευματικούς και απτούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων, των εγκαταστάσεων, των ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών πόρων, υποστηρίζοντας τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες για να καινοτομήσουν. Η ViLabs είναι ενεργή στους τομείς της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών καθώς και της επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια της ερευνάς, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.