Κατανόηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής