VILABS

.: 
Intro: 

ViLabs yra privati kompanija, kuri vykdo dvi veiklas: privataus tyrėjo ir inovacijų laboratorijos, bei inovacijų centro startuoliams. ViLabs tiekia platų spektrą tyrimų, vystymo ir konsultavimo paslaugų tiek nacionalinėms, tiek tarptautinėms įmonėms ir organizacijoms, pasinaudojant unikaliu nematerialių ir materialių išteklių rinkiniu: žiniomis, įrenginiais, žmonėmis ir finansiniais ištekliais. Taip skatindamas tyrėjų ir startuolių inovaciją. Vilabs aktyviai vykdo veiklas IKT ir antreprenerystės sektoriuose, pasitelkiant tyrimus, technologijų vystymąsi ir inovacijas.

Pasitelkiant ilgametę personalo patirtį, ViLabs teikia:
- MTTP paslaugas (tyrimai, kūrimas, vystymas); 
- Administravimo paslaugas (Projektų administravimas, konsultacinės paslaugos); 
- Verslo paslaugos (verslo įsteigimo paslaugos, eksploatacijos planavimas, ankstyvas marketingas), padeda tyrimo rezultatams patekti į rinką. 
- Antreprenerystės ir inovacijų skatinimo paslaugas mokslininkams, technologijų startuoliams ir socialiniams antrepreneriams.  

- Vertinimo ir poveikio daromos įtakos įvertinimo paslaugas (pasinaudojant kiekybiniais ir kokybiniais duomenų analizės įrankiais), atsižvelgiant į ekonominius, technologinius, politinius ir socialinius rodiklius. 

Kompanijoje dirba 7 aukštą kvalifikaciją ir ilgametę patirtį įgiję darbuotojai (inžinieriai, ekonomistai, socialiniai tyrėjai ir IT specialistai, baigę magistro studijas Graikijoje ir užsienyje) su daugiau, nei 10 metų patirtimi projektų valdyme, verslų įgyvendinime ir eksploatacijioje, technologijų ir rinkos vertinime, poveikio vertinimo ir startuolių rėmime IKT sektoriuje.

KONTAKTAI: info@vilabs.eu

WWW.VILABS.EU