SOCIALINĖ IR PILIETINĖ KOMPETENCIJA

Tai mokymo programa, skirta ugdyti socialines ir pilietines kompetencijas, kuri susideda iš 10 mažų atvirų internetinių kursų. Programa apima asmenines, tarpasmenines ir tarpkultūrines kompetencijas. Taip pat, visas bendravimo formas, kurios padeda žmonėms efektyviau ir konstruktyviau dalyvauti socialiniame ir profesiniame vis didėjančios įvairialypės visuomenės gyvenime, bei spręsti iškilusius konfliktus.


SUGEBĖJIMAS PADEMONSTRUOTI TEIGIAMĄ POŽIŪRĮ


SUGEBĖJIMAS PRISISTATYTI RAŠTU IR ŽODŽIU


SUGEBĖJIMAS NAUDOTI TINKAMĄ KŪNO KALBĄ


SKIRTYBIŲ SUPRATIMAS


POZITYVI DARBO ETIKA


NEĮGALUMO SUPRATIMAS


LANKSTUMAS


TOLERANCIJA


BALANSO DARBE PALAIKYMAS


GEBĖJIMAS SPRĘSTI KONFLIKTUS IR PROBLEMAS