Επιχειρηματικότητα

Το παρόν αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματικές δεξιότητες, το οποίο αποτελείται από τα 10 «νάνο» -ηλεκτρονικά ανοικτά διαθέσιμα μαθήματα που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα της ανάπτυξης, οργάνωσης και διαχείρισης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος μαζί με οποιονδήποτε από τους κινδύνους του. Περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κανείς για ξεκινήσει με επιτυχία μια νέα επιχείρηση.


ΑΚΡΙΒΕΙΑ


ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ


ΑΦΟΣΙΩΣΗ


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ