Antreprenerystė

Tai mokymo programa, skirta ugdyti antrepremeriškumo kompetenciją, kuri susideda iš 10 mažų atvirų internetinių kursų. Antrepreneriškumas apima sugebėjimą vystyti, organizuoti ir valdyti verslą, kartu su jo rizikomis. Tai apibūdina kelias svarbiausias charakteristikas, kurias turi turėti žmogus, norintis pradėti naują avantiūrą.

PUNKTUALUMAS

DARBAS STRESINĖSE SITUACIJOSE

PASIŠVENTIMAS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

KOMANDINIS DARBAS

REZULTATŲ SIEKIMAS

SAVARANKIŠKUMAS

GEBĖJIMAS IŠLAIKYTI DĖMESĮ

KRITINIS MĄSTYMAS

KŪRYBIŠKAS MĄSTYMAS