APIE PROJEKTĄ

Tikslas

Skatinti žemos kvalifikacijos suaugusius esamos kvalifikacijos įsivertinimui bei pripažinimui taip pat skatinti įgūdžių bei kompetencijų tobulinimą mokantis naujoje mokymosi programoje, susidedančioje iš 30-ies mažų atvirų kursų
Siekiant įgyvendinti aukščiau paminėtą tikslą, partnerių konsorciumas sukurs 2 intelektualinius mokymosi rezultatus: mokymosi programą ir mokymo vadovą, skirtą suaugusiųjų švietėjams

Projekto uždaviniai

Atvirieji Internetiniai mažieji kursai žemos kvalifikacijos suaugusiesiems yra bendrai finansuojami Europos Komisijos, pagal Erasmus programą KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąją patirtimi tikslais suaugusiųjų švietime.

ADU-NOOC vertinimo įrankis užtikrins esamų kompetencijų atpažinimą ir skatins naujų kompetencijų vystymąsi tarp žemos kvalifikacijos suaugusiųjų Europoje. Pasak 2020 m. strateginę švietimo ir mokymo programą, suaugusiųjų švietimas yra būtinas žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, nes jų turimi ir gimtosiose šalyse pritaikomi įgūdžiai gali skirtis nuo tų, kurių reikalaujama naujoje darbovietėje.

Atsižvelgiant į poreikio analizę ES ir partnerių šalyse, buvo suformuluoti projekto uždaviniai, pavyzdžiui: sukurti mokymo programą, skirtą žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, reikalingų kompetencijų ugdymui ir pateikti metodologiją suaugusiųjų švietėjams.

Tikslinė grupė

Žemos kvalifikacijos ir įgūdžių suaugusieji iš pažeidžiamų socialinių sluoksnių.

Koordinatorius

Nacionalinė Distancinio Mokymo Asociacija (NDMA)

Pagrindinis NDMA tikslas yra suteikti lygias mokymosi galimybes visiems Lietuvos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Lietuvoje yra daug galimybių, tačiau jas visas išnaudoti įmanoma tik su universitetų ir tam tikrų valstybinių institucijų pagalba. Tam pasiekti reikalinga aktyvi komunikacija ir dalyvavimas nuotolinio mokymo kūrybos procese.

http://www.ndma.lt