PARTNERIAI

Penki partneriai iš keturių šalių, sujungė savo patirtį, pritaikant skirtingus suaugusiųjų švietimo metodus, vykdant ADU-NOOC projektą. ADU-NOOC yra tarptautinis projektas, kuris skatina mokymąsi tarp projekto partnerių, bet ir tarp tikslinių grupių narių, bei organizacijų.

PROJEKTO KOORDINATORIUS - NDMA

Nacionalinė Distancinio Mokymo Asociacija (NDMA) buvo įkurta siekiant kurti informacinę visuomenę, vystant nuotolinį mokymąsi ir gerinant jo kokybę įvairiuose sektoriuose. Pagrindinis NDMA tikslas yra teikti lygias mokymosi galimybes visiems Lietuvos respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Taip pat, NDMA, tyrinėja suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų bei kursų pasiūlą ir paklausą po vidurinės mokyklos baigimo.

VILABS

ViLabs yra privati kompanija, kuri vykdo dvi veiklas: privataus tyrėjo ir inovacijų laboratorijos, bei inovacijų centro startuoliams. ViLabs tiekia platų spektrą tyrimų, vystymo ir konsultavimo paslaugų tiek nacionalinėms, tiek tarptautinėms įmonėms ir organizacijoms, pasinaudojant unikaliu nematerialių ir materialių išteklių rinkiniu: žiniomis, įrenginiais, žmonėmis ir finansiniais ištekliais. Taip skatindamas tyrėjų ir startuolių inovaciją. Vilabs aktyviai vykdo veiklas IKT ir antreprenerystės sektoriuose, pasitelkiant tyrimus, technologijų vystymąsi ir inovacijas.

EUROPINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS

Europinių Inovacijų Centras (EINC), įkurtas 1996 metais, yra ne pelno siekianti profesinio mokymo institucija, kurios tikslas – remti socialinę gerovę ir darnų vystymąsi, inicijuojant ir įgyvendinant socialines inovacijas.

I & F EDUCATION AND DEVELOPMENT LTD

Airijoje įsikūrusi organizacija, dirbanti su įvairaus amžiaus žmonių švietimu, dubline ir už jo ribų. Pagrindinės veiklos sferos yra kalbos įgijimas, sportinis ir asmeninis tobulėjimas, jaunimas ir antreprenerystė. Ypatingą dėmesį kompanija skiria minkštųjų įgūdžių įgijimui, pasinaudojant asmeniniu koordinavimu, mentoriavimu ir nukreipimu į kompanijas. I&f skatina naujas iniciatyvas ir naujų kompanijų kūrimąsi, bei pozityvų žmonių mąstymą apie jų karjeras ir ateitį.

DEFOIN

DEFOIN TURI DAUG PATIRTIES RENGIANT IŠSAMIUS VALDYMO PLANUS BEI TEIKIANT PASIŪLYMUS TĘSTINIO IR PROFESINIO MOKYMO DIZAINO, VALDYMO IR PATEIKIMO SPRENDIMUS VERSLUI IR DARBUOTOJAMS BEI BEDARBIAMS ASMENIMS.