Ανοικτά Μαθήματα

Πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και χαμηλή ειδίκευση

Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανειδίκευτων και ειδικευμένων ενηλίκων, προκειμένου να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων (κοινωνικών και πολιτικών, επιχειρηματικότητα και ψηφιακών).

δοκιμή πριν από τη δοκιμή


Περισσότερα


Περισσότερα


Περισσότερα

δοκιμή μετά τη δοκιμή


 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, σας δίνετε η δυνατότητα να λάβετε ένα πιστοποιητικό από τον εκάστοτε εθνικό οργανισμό που θα επιβεβαιώνει πως παρακολουθήσατε και ολοκληρώσατε, κάτω από δική σας ευθύνη, με επιτυχία τα μαθήματα. Για να λάβετε το πιστοποιητικό, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σας στη διεύθυνση: