ATVIRIEJI KURSAI

Mokymo programa, skirta vystyti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų kompetencijas.

Pagrindinis šio rezultato tikslas yra vystyti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų kompetencijas tam, kad padėtų jiems pagerinti mokymosi programų rezultatus (socialinės ir pilietinės, antreprenerystės ir skaitmeninės).

Žinių patikrinimo testas prieš kursą

Daugiau

Daugiau

Daugiau

Žinių patikrinimo testas po kurso


 

Kai išklausysite visa kursą ir gausite, Jūsų manymu, tinkamą įvertinimą, galėsite gauti sertifikatą. Sertifikatą išduos viena iš projekto partnerių organizacijų ir patvirtins, kad baigėte visa kursą. Norędami gauti sertifikatą, susisiekite su viena iš arčiausiai esančių organizacijų: